1.Menetlusteenistus

Tere tulemast Menetlusteenistuse kodulehele.

 

 

Menetlusteenistus (asutuse registrikood 75038061) on alates 19.12.2017 Narva-Jõesuu Linnavolikogu otsuse nr 6 alusel Narva-Jõesuu linna ametiasutus ning korrakaitseüksus kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse tähenduses, kes teostab avalikku võimu Narva-Jõesuu linna nimel.

Oma ülesannete täitmisel esindab Menetlusteenistus Narva-Jõesuu linna ja omavalitsusorganeid, kes on sõlminud või liitunud koostöölepinguga „Menetlusteenistuse tegutsemiseks“. Menetlusteenistuse tegevust finantseeritakse ühisetegevusega liitunud omavalitsuste poolt.

Menetlusteenistuse pädevuses on kohalikule omavalitsusele pandud riikliku järelevalve ülesannete täitmine ja kohtuvälise menetluse läbiviimine.

Menetlusteenistuse kui korrakaitseüksuse käivitamise peamiseks eesmärgiks oli ühendada kõiki väikseid omavalitsusi, et tõsta omavalitsuste haldussuutlikust järelevalvealaste ülesannete täitmisel ja väärteomenetluse läbiviimisel.

Käesolevalt kodulehelt saate ülevaate menetlusteenistusest kui korrakaitseüksusest, mis on üles kutsutud järelevalvealaste ülesannete täitmiseks ja kohtuvälise menetluse läbiviimiseks. (lähemalt peatükk 1)

...veel saate siit teada:

  1. mis on väärteomenetlus; (lähemalt peatükk 2)
  2. kuidas oleks õigem käituda, kui olete allutatud menetlusele või mõne sündmuse tunnistajaks; (lähemalt peatükk 3)
  3. millistes menetletavates asjades palume Teie kaasabi; (lähemalt peatükk 4)
  4. menetlusteenistuse tegevusega seotud uudised (lähemalt peatükk 5)
  5. parkimisega seonduvat teavet (lähemalt peatükk 6)

Kodulehel võite märgata sinist värvi teksti (nagu eelpool näete), teadke, et see tekst peaks toimima lingina, mis peaks viima teid otse tekstis mainitud teemale. Juhul kui see ei peaks mingil põhjusel toimima, siis minge rippmenüü kaudu tekstis osundatud numbriga lehele.

Loodame, et menetlusteenistuse koduleht suudab pakkuda Teile huvitavat ja vajaliku teavet.