1.2.1. MET tegutsemise õigulikud alused

Koostööleping menetlusteenistuse loomiseks

Koostööleping menetlusteenistuse tegutsemiseks

Valla ametiasutuse moodustamine

Menetlusteenistuse juhi ametisse nimetamine

Menetlusteenistuse üleviimine Narva-Jõesuu linna ametiasutuste koosseisu (Narva-Jõesuu Linnavolikogu 19.12.2017 otsus nr 6)

Menetlusteenistuse põhimäärus (Narva-Jõesuu Linnavolikogu 27.12.2017 määrus nr 10)

Menetlusteenistuse sümboolika kirjeldus ja selle kasutamise kord (Narva-Jõesuu Linnavolikogu 27.12.2017 määrus nr 11)

Menetlusteenistuse struktuuri ja teenistuskohtade koossesis (Narva-Jõesuu Linnavolikogu 27.12.2017 määrus nr 12)

Menetlusteenistuse palgajuhend (Narva-Jõesuu Linnavolikogu 27.12.2017 määrus nr 13)

Menetlusteenistuse teenistujale esitatavad nõuded (Narva-Jõesuu Linnavolikogu 27.12.2017 määrus nr 14)