preloadingpreloadingpreloadingpreloadingpreloading
Home > 1.Menetlusteenistus > 1.5. Struktuur
Uudised
2018
 

INFO avaldatud 30.04.2018

NB! Head Narva-Jõesuu linna elanikud. Vabandame teie ees, kui te ei ole veel saanud vastust oma avaldusele parkimistasust vabastamise kohta. Seoses tehnilistel põhjustel ei olnud meil võimalik neid läbi vaadata ega otsust teha. Loodame, et jõuame teie avaldused vaadata läbi hiljemalt 15-ks maiks. Senini me linnaelanike parkimisõiguse puudumise eest avalikul tasulisel parkimisalal ei trahvi. Pärast avalduse rahuldamist tuleb teie e-posti aadressile või mobiilinumbrile lühiteade hooajapileti vormistamise kohta või avalduse osalise või täieliku rahuldamata jätmise kohta. Juhul, kui te ei ole saanud pärast 15.maid lühisõnumit, siis palun võtke ühendust Menetlusteenistusega numbril (+372) 53858604 - Oleg Janis.

Lugupidamisega
Marek Ranne
Menetlusteenistuse juhataja

 
Parkimistasu Narva-Jõesuu linnas alates 2018.
ETV+ vene keelne AK uudiste saade link: SAADE

2015

5) Menetlusteenistus alustab sügisest pakkuma kohalikele omavalitsustele riikliku järelevalve ja väärteomenetluse alast nõustamisteenust. 

4) Menetlusteenistus tõmbab sügisel otsad kokku - Külli Kriis

3) Menetlusteenistus lõpetab alates 1. septembrist 2015 Illuka ja Jõhvi vallas tegutsemise

2) 21.04.2015. a. toimus Illuka vallas Illuka Vallavalitsuse ja Menetlusteenistuse töönõupidamine

1) Menetlusteenistuse järelevalveinspektor Konstantin Ilmenski osales 19. kuni 21.02.2015. a. 3. Rahvusvahelisel Munitsipaalpolitsei konverentsil

2014

Menetlusteenistuse ametnikud osalesid 14.-16.05.2014. a. 2. Rahvusvahelisel Munitsipaalpolitsei konverentsil

2013

04.11.2013 - Menetlusteenistuse ja Ida prefektuuri juhtide kohtumine oktoobris

17. septebril 2013 Kohaliku omavalitsuste üksuste järelevalvet ja väärteomenetlust teostavad ametnikud said taas kokku.

17. septembril 2013 toimub Illuka vallas KOV korrakaitseametnike ja järelevalveametnike seminar-nõupidamine

5. juunil 2013 osalesid MET ametnikud Tallinna MUPO poolt korraldatud seminar-nõupidmaisel

6. märtsil 2013 käisid Elva linna ja selle lähiümbruse omavalitsuse juhid tutvumas Menetlusteenistuse tegevusega

27.02.2013 Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti esindus külastas Menetlusteenistust

Menetlusteenistuse tegevuse 2012. a. kokkuvõte

23.-25.01.2013 Menetlusteenistuse koostöökohtumine Ogre Munitsipaalpolitseiga

2012

detsember 2012 Siseministeeriumis toimus Menetlusteenistuse eestvedamisel nõupidamine - Alar Tasa

19.09.2012 Võrumaa omavalitsusjuhid käisid Menetlusteenistuse tegevusega tutvumas

27.08.2012 Tarbijakaitse HOIATAB!!!

07.08.2012 Menetlusteenistuse tegevuse kokkuvõte 2012 7 kuu kohta

11.06.2012 Menetlusteenistuse juht avaldab tänu

10.06.2012 Tabatud on järjekordne roolijoodik

1.06.2012 Juunis jõustub uus avaliku korra eeskiri

28.05.2012 RIIGIHANGE - LINK hanketeatele

25.05.2012 Kätte on jõudnud soojad ilmad

24.05.2012 Menetlusteenistuse 2012 esimese nelja kuu tegevuse kokkuvõte

29.02.2012 Esimesele vahele jäänud närimistubakat tarbinud alaealisele määrati karistus

10.01.2012 Menetlusteenistus hakkab Jõhvi linnas parkimist korraldama

2011

17.12.2011 Menetlusteenistusest räägiti ümarlauas Siseministeeriumiga

10.11.2011 Ida Prefektuuri migratsioonijärelevale talituse ametnikud kohtusid menetlusteenistuse ametnikega, et leida koostöö võimalusi

04.11.2011 Pärnumaa Omavalitsuste Liit käis tutvumas 3.11.2011 menetlusteenistuse tegevusega

04.11.2011 Menetlusteenistus tegi 3.11.2011 Toila Gümnaasiumis preventsiooni

19.10.2011 Esimesed vahele jäänud suitsetajad said karistuse

05.10.2011 Suitsetamise piirangud

04.10.2011 Menetlusteenistus pöörab tähelepanu liiklusohutusele

20.09.2011 Hetked menetlusteenistuse ametnike esimesest tööpäevast

15.09.2011 Menetlusteenistus alustas tööd täis võimsusel

03.08.2011 Liikluspiirangud Vaivara vallas

02.08.2011 Menetlusteenistus palub kaaskodanikel tõsta enda valvsust prügi mahapanijate fikseerimiseks ja info kiirele edastamisele menetlusteenistusele.

29.07.2011 Menetlusteenistus palub abi juhtumis nr 1 kirjeldatud teo toimepanija(te) tabamiseks.

Last update
June 14, 2018, 05:12 Powered by CMSimple | Login
Sitemap & Print view

1.5. Struktuur

Menetlusteenistuse struktuuris on korrakaitseosakond ja ennetus- ja menetlusosakond.

Osakondade tööd juhib menetlusteenistuse juhataja.

Struktuuriüksuse koosseisu võib vajaduse korral moodustada allüksuse (allstruktuuriüksus).
Allstruktuuriüksust juhib Menetlusteenistuse juhataja poolt määratud teenistuja.

Menetlusteenistuse teenistuskohtade koosseis on kinnitatud Narva-Jõesuu Linnavolikogu 27.12.2017 määrusega nr 12.


Korrakaitseosakonna põhiülesanded on:
1) süütegude ennetamine;
2) avaliku korra tagamisel osalemine;
3) kohaliku omavalitsuse üksuse poolt vastuvõetud eeskirjade täitmise üle järelevalve teostamine;
4) kohaliku omavalitsuse üksusele eriseadusega pandud riikliku järelevalve ülesannete täitmine ja väärtegude menetlemine;
5) kohaliku omavalitsuse üksuse haldusterritooriumil asuval avalikul tasulisel parkimisalal parkimisjärelevalve teostamine, parkimistasu maksmise kontrollimine, viivistasu määramine ja viivistasu vaiete lahendamine;
6) kohaliku omavalitsuse üksuse haldusterritooriumil asuval avalikus ujumiskohas halduslepingu alusel rannavalve teenust osutava ettevõtte poolt lepingu täitmise üle järelevalve teostamine;
7) muude seadusest ja selle alusel antud õigusaktidest ning siseturvalisuse koostöölepingust tulenevate ülesannete täimine.

Ennetus- ja menetlusosakonna põhiülesanded on:
1) süütegude ennetamine;
2) avaliku korra tagamisel osalemine;

3) kohaliku omavalitsuse üksusele eriseadusega pandud riikliku järelevalve ülesannete täitmine ja väärtegude menetlemine;
4) kohaliku omavalitsuse üksuse haldusterritooriumil asuval avalikul tasulisel parkimisalal parkimisjärelevalve teostamine, parkimistasu maksmise kontrollimine, viivistasu määramine ja viivistasu vaiete lahendamine;
5) kohaliku omavalitsuse üksuse haldusterritooriumil asuval avalikus ujumiskohas halduslepingu alusel rannavalve teenust osutava ettevõtte poolt lepingu täitmise üle järelevalve teostamine;
6) teabe haldamine ja ohuhinnangute koostamine ning teiste koostööpartneritega teabe vahetamine;
7) töötada välja ja rakendada sotsiaalsed ja kasvatuslike ennetusmeetmeid süütegusid põhjustavate tegurite mõju vähendamiseks;
8) korrakaitseosakonna poolt väärteomenetluses kogutud menetlusandmete sisestamine, lisamine, täiendamine ja parandamine E-toimiku süsteemis;
9) Menetlusteenistuse tegevuse planeerimine, haldamine, arendamine ja aruandluse korraldamine;
10) Menetlusteenistuse tegevuskava täitmise ja aruandluse korraldamine ja koordineerimine;
11) siseturvalisuse tõstmiseks koostab ja koordineerib projekte ning teostab aruandlust;
12) välisvahendite kaasamine ning välisvahenditest rahastatavate projektide elluviimine ja koordineerimine ning aruandluse koostamine;
13) korraldada ja koordineerida siseturvalisuse koostöölepinguga liitunud omavalitsusüksuste vahel maakonna turvalisuse alast koostööd ja avaldada selles valdkonnas arvamusi;
14) korraldada ja koordineerida Menetlusteenistuse haldusalas olevate küsimuste lahendamiseks moodustatud alalisi või ajutisi komisjone ja muid töögruppe;
15) menetlusteenistuse kompetentsi jagamiseks korraldada või viia läbi seminare, koolitusi, infopäevi jmt, mis aitab kaasa siseturvalisuse tõstmisele ja arendamisele;
16) sise- ja väliskommunikatsioonialase tegevuse korraldamine. 

Kontakt: link   e-post: marek.ranne@vaivara.ee   aadress: Aia 1-4, Sinimäe alevik, Vaivara vald 40101