preloadingpreloadingpreloadingpreloadingpreloading
Home > 1.Menetlusteenistus > 1.7. Ajalugu
Uudised
2018
 

INFO avaldatud 30.04.2018

NB! Head Narva-Jõesuu linna elanikud. Vabandame teie ees, kui te ei ole veel saanud vastust oma avaldusele parkimistasust vabastamise kohta. Seoses tehnilistel põhjustel ei olnud meil võimalik neid läbi vaadata ega otsust teha. Loodame, et jõuame teie avaldused vaadata läbi hiljemalt 15-ks maiks. Senini me linnaelanike parkimisõiguse puudumise eest avalikul tasulisel parkimisalal ei trahvi. Pärast avalduse rahuldamist tuleb teie e-posti aadressile või mobiilinumbrile lühiteade hooajapileti vormistamise kohta või avalduse osalise või täieliku rahuldamata jätmise kohta. Juhul, kui te ei ole saanud pärast 15.maid lühisõnumit, siis palun võtke ühendust Menetlusteenistusega numbril (+372) 53858604 - Oleg Janis.

Lugupidamisega
Marek Ranne
Menetlusteenistuse juhataja

 
Parkimistasu Narva-Jõesuu linnas alates 2018.
ETV+ vene keelne AK uudiste saade link: SAADE

2015

5) Menetlusteenistus alustab sügisest pakkuma kohalikele omavalitsustele riikliku järelevalve ja väärteomenetluse alast nõustamisteenust. 

4) Menetlusteenistus tõmbab sügisel otsad kokku - Külli Kriis

3) Menetlusteenistus lõpetab alates 1. septembrist 2015 Illuka ja Jõhvi vallas tegutsemise

2) 21.04.2015. a. toimus Illuka vallas Illuka Vallavalitsuse ja Menetlusteenistuse töönõupidamine

1) Menetlusteenistuse järelevalveinspektor Konstantin Ilmenski osales 19. kuni 21.02.2015. a. 3. Rahvusvahelisel Munitsipaalpolitsei konverentsil

2014

Menetlusteenistuse ametnikud osalesid 14.-16.05.2014. a. 2. Rahvusvahelisel Munitsipaalpolitsei konverentsil

2013

04.11.2013 - Menetlusteenistuse ja Ida prefektuuri juhtide kohtumine oktoobris

17. septebril 2013 Kohaliku omavalitsuste üksuste järelevalvet ja väärteomenetlust teostavad ametnikud said taas kokku.

17. septembril 2013 toimub Illuka vallas KOV korrakaitseametnike ja järelevalveametnike seminar-nõupidamine

5. juunil 2013 osalesid MET ametnikud Tallinna MUPO poolt korraldatud seminar-nõupidmaisel

6. märtsil 2013 käisid Elva linna ja selle lähiümbruse omavalitsuse juhid tutvumas Menetlusteenistuse tegevusega

27.02.2013 Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti esindus külastas Menetlusteenistust

Menetlusteenistuse tegevuse 2012. a. kokkuvõte

23.-25.01.2013 Menetlusteenistuse koostöökohtumine Ogre Munitsipaalpolitseiga

2012

detsember 2012 Siseministeeriumis toimus Menetlusteenistuse eestvedamisel nõupidamine - Alar Tasa

19.09.2012 Võrumaa omavalitsusjuhid käisid Menetlusteenistuse tegevusega tutvumas

27.08.2012 Tarbijakaitse HOIATAB!!!

07.08.2012 Menetlusteenistuse tegevuse kokkuvõte 2012 7 kuu kohta

11.06.2012 Menetlusteenistuse juht avaldab tänu

10.06.2012 Tabatud on järjekordne roolijoodik

1.06.2012 Juunis jõustub uus avaliku korra eeskiri

28.05.2012 RIIGIHANGE - LINK hanketeatele

25.05.2012 Kätte on jõudnud soojad ilmad

24.05.2012 Menetlusteenistuse 2012 esimese nelja kuu tegevuse kokkuvõte

29.02.2012 Esimesele vahele jäänud närimistubakat tarbinud alaealisele määrati karistus

10.01.2012 Menetlusteenistus hakkab Jõhvi linnas parkimist korraldama

2011

17.12.2011 Menetlusteenistusest räägiti ümarlauas Siseministeeriumiga

10.11.2011 Ida Prefektuuri migratsioonijärelevale talituse ametnikud kohtusid menetlusteenistuse ametnikega, et leida koostöö võimalusi

04.11.2011 Pärnumaa Omavalitsuste Liit käis tutvumas 3.11.2011 menetlusteenistuse tegevusega

04.11.2011 Menetlusteenistus tegi 3.11.2011 Toila Gümnaasiumis preventsiooni

19.10.2011 Esimesed vahele jäänud suitsetajad said karistuse

05.10.2011 Suitsetamise piirangud

04.10.2011 Menetlusteenistus pöörab tähelepanu liiklusohutusele

20.09.2011 Hetked menetlusteenistuse ametnike esimesest tööpäevast

15.09.2011 Menetlusteenistus alustas tööd täis võimsusel

03.08.2011 Liikluspiirangud Vaivara vallas

02.08.2011 Menetlusteenistus palub kaaskodanikel tõsta enda valvsust prügi mahapanijate fikseerimiseks ja info kiirele edastamisele menetlusteenistusele.

29.07.2011 Menetlusteenistus palub abi juhtumis nr 1 kirjeldatud teo toimepanija(te) tabamiseks.

Last update
June 14, 2018, 05:12 Powered by CMSimple | Login
Sitemap & Print view

1.7. Ajalugu

 

1) Viis Ida-Virumaa omavalitsusüksust (Illuka, Jõhvi, Mäetaguse, Toila ja Vaivara) panid 2010 aastal oma jõud kokku ja otsustasid hakata tegema korrakaitsealast koostööd. Selleks sooviti luua ühine võimekas, paindlikult ja efektiivselt toimiv korrakaitseüksus, kelle vahendusel teostada omavalitsusele seadusega pandud järelevalve ja kohtuvälise menetluse ülesandeid.

Ühise eesmärgi saavutamiseks korraldati ühiseid koolitusi ja uuriti millisel moel oleks võimalik korrakaitselist ühistegevust ühiselt korraldada.

2) Alates 01.02.2011. a. loodi Vaivara Vallavalitsuse struktuuri õigusnõuniku ametikoht, mida täitev ametnik hakkas tegelema ühise korrakaitseüksuse loomisega. Eestis oli taoline ettevõtmine esmakordne, mistõttu ei olnud võimalik võtta kelleltki kogemusi,

3) 01.03.2011. a. sõlmisid Illuka Vallavalitsus, Jõhvi Vallavalitsus, Mäetaguse Vallavalitsus, Toila Vallavalitsus ja Vaivara Vallavalitsus koostöölepingu Menetlusteenistuse loomiseks.

4) 28.04.2011. a. moodustas Vaivara Vallavolikogu Vaivara Vallavalitsuse struktuuriüksusena Vaivara Menetlusteenistuse ning kinnitas selle põhimääruse.

5) 16.05.2011. a. leppisid viie omavalitsusjuhid kokku kolmes positsioonis:

1. menetlusteenistuse tegevuse alustamise algusaeg (01.07.2011)

2. menetlustegevuse eelarve (2011 6 kuu eelarve 16 167,21 - halduskulu + 8 246,16 - palgakulu)

3. menetlusteenistuse ametnike palgaastmed (639,12 kuni 1022,59 eurot).

Otsustati, et viie omavalitsuse peale võetakse tööle kaks spetsialisti, milleks pidid kõik viis valda moodustama oma struktuuri (v.a. Vaivara vald, siin tehakse see menetlusteenistusse) ühe korrakaitseametniku ametikoha - ametinimetusega järelevalvevaneminspektor (edaspidi inspektor). Vastavalt poolte kokkuleppele hakkasid inspektorid teenistuslikult alluma vallavanematele (v.a. Vaivara vald, kus inspektor allub menetlusteenistuse juhatajale). Operatiivselt ehk vahetult alluvad inspektorid menetlusteenistuse juhile.

6) juunis 2011. a. kinnitasid volikogud korrakaitseametniku ametikohad.

7) 5. septembril 2011. a. alustas Vaivara Menetlusteenistus oma tegevusega.

8) vastavalt Vaivara Vallavolikogu 27.06.2012. a. otsusele on Menetlusteenistus valla ametiasutusena avalik õiguslik juriidiline isik.

9) Alates 01.01.2015. a. tegutseb Menetlusteenistus Illuka, Jõhvi ja Vaivara haldusterritooriumil. Mäetaguse ja Toila vald jätkasid iseseisvalt riikliku järelevalve tegevust.

10) Alates 01.01.2015 tegutsev Menetlusteenistus Vaivara valla haldusterritooriumil. Illuka ja Jõhvi vald jätkasid iseseisvalt riikliku järelevalve tegevust.

11) Seose haldusreformiga ühinesid Narva-Jõesuu linnavalitsus ja Vaivara Vallavalitsus. Ühinemise tulemusel lõpetasid eelpool mainitud asutused alates 31.12.2017 oma tegevuse. Ühinemise tulemusena alustas alates 01.01.2018 uue omavalitsuse asutusena oma tegevust Narva-Jõesuu Linnavalitsus, reg.kood 77000499. Narva-Jõesuu Linnavolikogu tegi 18.12.2017 otsuse nr 6, mille punkti 1 kohaselt korraldati ümber Menetlusteenistus üleviimise teel ja sama otsuse punkti 3 kohaselt viidi Vaivara valla ametiasutus Menetlusteenistus (registrikood 75038061) üle Narva-Jõesuu linna ametiasutuste koosseisu (reg.kood jäi samaks). Menetlusteenistus teostab Narva-Jõesuu linna nimel riikliku järelevalvet ja viib läbi väärteomenetlust (Narva-Jõesuu Linnavolikogu 27.12.2017 määrus nr 10 § 7) [RT IV, 04.01.2018, 39].

Kontakt: link   e-post: marek.ranne@vaivara.ee   aadress: Aia 1-4, Sinimäe alevik, Vaivara vald 40101