1.8. Järelevalvepädevus

Ühiskonnaliikmete omavaheliste suhete paremaks mõistmiseks ja teineteisega arvestamiseks on seadusandja poolt kehtestatud erinevad reeglid, et tagada seeläbi ühiskonnas turvalisus ja julgeolek. Kuna mitte just kõik ühiskonnaliikmed ei taha järgida ühiskonnas kehtestatud reegleid on vajadus teostada reeglite täitmise üle järelevalvet, et selgitada välja need ühiskonnaliikmeid kes ohustavad ühiskonna turvalisust ja julgeolekut ning kutsuda neid õiguskuulekusele.

Seadusandja on valdkonnaseadusega määranud ära ametiasutused, kes mingis kindlas valdkonnas järelevalvet teostavad.

Menetlusteenistus teostab riikliku järelevalvet Narva-Jõesuu linna nimel alates 01.12.2018.