1.9. Väärteomenetluse pädevus

Iga vastava valdkonna seaduse menetluse paragrahvis määratakse kohtuväline menetleja, kes viib läbi väärteomenetlust.

Menetlusteenistus viib väärteomenetlust läbi Narva-Jõesuu Linnavalitsuse nimel alates 01.01.2018.