preloadingpreloadingpreloadingpreloadingpreloading
Home > 1.Menetlusteenistus > 1.9. Väärteomenetluse pädevus > 1.9.1. Kohtuväline menetleja
Uudised

2015

5) Menetlusteenistus alustab sügisest pakkuma kohalikele omavalitsustele riikliku järelevalve ja väärteomenetluse alast nõustamisteenust. 

4) Menetlusteenistus tõmbab sügisel otsad kokku - Külli Kriis

3) Menetlusteenistus lõpetab alates 1. septembrist 2015 Illuka ja Jõhvi vallas tegutsemise

2) 21.04.2015. a. toimus Illuka vallas Illuka Vallavalitsuse ja Menetlusteenistuse töönõupidamine

1) Menetlusteenistuse järelevalveinspektor Konstantin Ilmenski osales 19. kuni 21.02.2015. a. 3. Rahvusvahelisel Munitsipaalpolitsei konverentsil

2014

Menetlusteenistuse ametnikud osalesid 14.-16.05.2014. a. 2. Rahvusvahelisel Munitsipaalpolitsei konverentsil

 

2013

 

04.11.2013 - Menetlusteenistuse ja Ida prefektuuri juhtide kohtumine oktoobris

17. septebril 2013 Kohaliku omavalitsuste üksuste järelevalvet ja väärteomenetlust teostavad ametnikud said taas kokku.

17. septembril 2013 toimub Illuka vallas KOV korrakaitseametnike ja järelevalveametnike seminar-nõupidamine

5. juunil 2013 osalesid MET ametnikud Tallinna MUPO poolt korraldatud seminar-nõupidmaisel

6. märtsil 2013 käisid Elva linna ja selle lähiümbruse omavalitsuse juhid tutvumas Menetlusteenistuse tegevusega

27.02.2013 Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti esindus külastas Menetlusteenistust

Menetlusteenistuse tegevuse 2012. a. kokkuvõte

23.-25.01.2013 Menetlusteenistuse koostöökohtumine Ogre Munitsipaalpolitseiga

2012

detsember 2012 Siseministeeriumis toimus Menetlusteenistuse eestvedamisel nõupidamine - Alar Tasa

19.09.2012 Võrumaa omavalitsusjuhid käisid Menetlusteenistuse tegevusega tutvumas

27.08.2012 Tarbijakaitse HOIATAB!!!

07.08.2012 Menetlusteenistuse tegevuse kokkuvõte 2012 7 kuu kohta

11.06.2012 Menetlusteenistuse juht avaldab tänu

10.06.2012 Tabatud on järjekordne roolijoodik

1.06.2012 Juunis jõustub uus avaliku korra eeskiri

28.05.2012 RIIGIHANGE - LINK hanketeatele

25.05.2012 Kätte on jõudnud soojad ilmad

24.05.2012 Menetlusteenistuse 2012 esimese nelja kuu tegevuse kokkuvõte

29.02.2012 Esimesele vahele jäänud närimistubakat tarbinud alaealisele määrati karistus

10.01.2012 Menetlusteenistus hakkab Jõhvi linnas parkimist korraldama

2011

17.12.2011 Menetlusteenistusest räägiti ümarlauas Siseministeeriumiga

10.11.2011 Ida Prefektuuri migratsioonijärelevale talituse ametnikud kohtusid menetlusteenistuse ametnikega, et leida koostöö võimalusi

04.11.2011 Pärnumaa Omavalitsuste Liit käis tutvumas 3.11.2011 menetlusteenistuse tegevusega

04.11.2011 Menetlusteenistus tegi 3.11.2011 Toila Gümnaasiumis preventsiooni

19.10.2011 Esimesed vahele jäänud suitsetajad said karistuse

05.10.2011 Suitsetamise piirangud

04.10.2011 Menetlusteenistus pöörab tähelepanu liiklusohutusele

20.09.2011 Hetked menetlusteenistuse ametnike esimesest tööpäevast

15.09.2011 Menetlusteenistus alustas tööd täis võimsusel

03.08.2011 Liikluspiirangud Vaivara vallas

02.08.2011 Menetlusteenistus palub kaaskodanikel tõsta enda valvsust prügi mahapanijate fikseerimiseks ja info kiirele edastamisele menetlusteenistusele.

29.07.2011 Menetlusteenistus palub abi juhtumis nr 1 kirjeldatud teo toimepanija(te) tabamiseks.

Last update
February 19, 2018, 10:48 Powered by CMSimple | Login
Sitemap & Print view

1.9.1. Kohtuväline menetleja

Vaivara Vallavalitsus on kohtuväline menetleja väärteomenetluse seadustiku paragrahvi 9 punkti 2 tähenduses.

Kohtuväline menetleja osaleb menetluses ametniku kaudu.

Kohtuväline menetleja kinnitab nende ametikohtade loetelu, mida täitev ametnik on pädev väärteomenetluses osalema kohtuvälise menetleja nimel. Vajaduse korral võib loetelus eristada ametikohad karistuse määramise pädevusest tulenevalt.

Kohtuvälist menetlust viiakse läbi selle kohtuvälise menetleja nimel, kelle haldusterritooiumil väärtegu toime pandi.

NB! Väärteomenetluses esitatavad kaebused ja vastulaused palume edastada e-posti aadressile: marek.ranne@vaivara.ee

Kohtuväliste menetlejate andmed, kelle nimel viiakse läbi väärteomenetlust

Vaivara Vallavalitsus (3851)

Registrikood: 75010200
Telefon: (+372) 392 9000
Fax: (+372) 392 9001
E-post: vaivara@vaivara.ee
Asukoha aadress: Pargi 2, Sinimäe alev 40101 Ida-Viru maakond Kohalikule omavalitsusele kohtuvälise menetluse õigust andvad õigusaktid:

  Õigusakti nimetuse lühend Õigusakti nimetus Alussäte
1 AS Alkoholiseadus § 141 p 1
2 EhS Ehitusseadus § 130 lg 2
3 JäätS Jäätmeseadus § 127 lg 2 p 3
4 KaubTS Kaubandustegevuse seadus § 33 lg 1 p 4 ja lg 2 p 3
5 KOKS Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus § 66'4 lg 2 p 1
6 LS Liiklusseadus § 263 lg 2
7 LKS Looduskaitseseadus § 75 lg 3
9 MTRS Majandustegevuse registri seadus § 32 lg 2
10 MuKS Muinsuskaitseseadus § 49 lg 2 p 2
11 RekS Reklaamiseadus § 36 lg 2 p 5
12 TKS Tarbijakaitseseadus § 48 lg 2 p 3
13 TubS Tubakaseadus §51 lg 3
14 TurS Turismiseadus § 31'5 lg 3 p 2
15 VMTS Väärismetalltoodete seadus § 54 lg 2 p 3
16 ÜTS Ühistranspordiseadus § 54'11 lg 2 p 3
17 ÜVVKS Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni seadus § 15'3 lg 2
18 MKS Maksukorralduse seadus § 162 lg 2 p 2
19 PakS Pakendiseadus § 33 lg 6
20 VTMS Väärteomenetluse seadustik § 52 lg 2; 3; 9: 14; 14'1

Kontakt: link   e-post: marek.ranne@vaivara.ee   aadress: Aia 1-4, Sinimäe alevik, Vaivara vald 40101