1.9.1. Kohtuväline menetleja

Narva-Jõesuu Linnavalitsus on kohtuväline menetleja väärteomenetluse seadustiku paragrahvi 9 punkti 2 tähenduses.

Kohtuväline menetleja osaleb menetluses ametniku kaudu.

Kohtuväline menetleja kinnitab nende ametikohtade loetelu, mida täitev ametnik on pädev väärteomenetluses osalema kohtuvälise menetleja nimel. Vajaduse korral võib loetelus eristada ametikohad karistuse määramise pädevusest tulenevalt.

Kohtuvälist menetlust viiakse läbi selle kohtuvälise menetleja nimel, kelle haldusterritooiumil väärtegu toime pandi.

NB! Väärteomenetluses esitatavad kaebused ja vastulaused palume edastada e-posti aadressile: met@narva-joesuu.ee

Kohtuväliste menetlejate andmed, kelle nimel viiakse läbi väärteomenetlust

Narva-Jõesuu Linnavalitsus (3851)

Registrikood: 77000499
Telefon: (+372) 3599599
E-post: info@narva-joesuu.ee
Asukoha aadress: Koidu 25, Narva-Jõesuu linn, Ida-Viru maakond Kohalikule omavalitsusele kohtuvälise menetluse õigust andvad õigusaktid:

  Õigusakti nimetuse lühend Õigusakti nimetus Alussäte
1 AS Alkoholiseadus § 141 p 1
2 EhS Ehitusseadus § 130 lg 2
3 JäätS Jäätmeseadus § 127 lg 2 p 3
4 KaubTS Kaubandustegevuse seadus § 33 lg 1 p 4 ja lg 2 p 3
5 KOKS Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus § 66'4 lg 2 p 1
6 LS Liiklusseadus § 263 lg 2
7 LKS Looduskaitseseadus § 75 lg 3
9 MTRS Majandustegevuse registri seadus § 32 lg 2
10 MuKS Muinsuskaitseseadus § 49 lg 2 p 2
11 RekS Reklaamiseadus § 36 lg 2 p 5
12 TKS Tarbijakaitseseadus § 48 lg 2 p 3
13 TubS Tubakaseadus §51 lg 3
14 TurS Turismiseadus § 31'5 lg 3 p 2
15 VMTS Väärismetalltoodete seadus § 54 lg 2 p 3
16 ÜTS Ühistranspordiseadus § 54'11 lg 2 p 3
17 ÜVVKS Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni seadus § 15'3 lg 2
18 MKS Maksukorralduse seadus § 162 lg 2 p 2
19 PakS Pakendiseadus § 33 lg 6
20 VTMS Väärteomenetluse seadustik § 52 lg 2; 3; 9: 14; 14'1