1.9.2. Ametikohtade loetelu

Allolevalt leiate kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud ametikohtade loetelu, mida täitev ametnik on pädev väärteomenetluses osalema kohtuvälise menetleja nimel:

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 10.01.2018 korraldus nr 2