1.9.3. Pädevustunnistus

Kohtuväline menetleja annab ametnikule tema pädevust tõendava tunnistuse. (NÄIDIS)

Kohtuvälise menetleja ametnik on kohustatud esitama menetlusalusele isikule ja teistele menetlusosalistele ning kohtule oma pädevust tõendava tunnistuse.