2.2.2. Karistuse liigid

Väärtegude eest näeb seadusandja ette karistusena rahatrahvi:

1) füüsilisele isikule 3 kuni 300 trahviühikuni ja/või aresti kuni 30 päeva. 1 trahviühiku baassumma on 4 eurot.

2) juriidilisele isikule 100 - 400 000 eurot.