2.2.3. Karistuse määrad

2.2.3.1. Karistusseadustik sätestab toime pandud väärteo eest trahviühiku baassumma, milleks on 4 eurot.

2.2.3.2. Samuti sätestab karistusseadustik ära kohaldatava karistuse miinimum ja maksimum määra, millest väiksemat või suuremat rahatrahvi määrata ei saa.

2.2.3.3. Väärteo eest kohaldatav miinimum rahatrahvi määr on 3 trahviühikut (12 eurot) ja maksimaalne rahatrahvi määr on 300 trahviühikut (1200 eurot), mida saab kohaldada toimepandud väärteo eest.