2.3. Menetlusaluse isiku õigused ja kohustused

Menetlusaluse isiku (väärteomenetlusele allutatud isiku) õigused ja kohustused on sätestatud väärteomenetluse seadustiku paragrahvis 19.

NB! Tutvuge kindlasti oma õiguste ja kohustustega (toodud ära allolevalt), selliselt väldite teadmatusest tekkivaid konflikte menetlejaga ning olete teadlik, mida võite menetluses teha ja kuidas tuleb käituda.