preloadingpreloadingpreloadingpreloadingpreloading
Home > 3.Nõuanded > 3.1. Blanketid > 3.1.3. Kaebus kohtuvälise menetleja tegevuse peale...
Uudised

2015

5) Menetlusteenistus alustab sügisest pakkuma kohalikele omavalitsustele riikliku järelevalve ja väärteomenetluse alast nõustamisteenust. 

4) Menetlusteenistus tõmbab sügisel otsad kokku - Külli Kriis

3) Menetlusteenistus lõpetab alates 1. septembrist 2015 Illuka ja Jõhvi vallas tegutsemise

2) 21.04.2015. a. toimus Illuka vallas Illuka Vallavalitsuse ja Menetlusteenistuse töönõupidamine

1) Menetlusteenistuse järelevalveinspektor Konstantin Ilmenski osales 19. kuni 21.02.2015. a. 3. Rahvusvahelisel Munitsipaalpolitsei konverentsil

2014

Menetlusteenistuse ametnikud osalesid 14.-16.05.2014. a. 2. Rahvusvahelisel Munitsipaalpolitsei konverentsil

 

2013

 

04.11.2013 - Menetlusteenistuse ja Ida prefektuuri juhtide kohtumine oktoobris

17. septebril 2013 Kohaliku omavalitsuste üksuste järelevalvet ja väärteomenetlust teostavad ametnikud said taas kokku.

17. septembril 2013 toimub Illuka vallas KOV korrakaitseametnike ja järelevalveametnike seminar-nõupidamine

5. juunil 2013 osalesid MET ametnikud Tallinna MUPO poolt korraldatud seminar-nõupidmaisel

6. märtsil 2013 käisid Elva linna ja selle lähiümbruse omavalitsuse juhid tutvumas Menetlusteenistuse tegevusega

27.02.2013 Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti esindus külastas Menetlusteenistust

Menetlusteenistuse tegevuse 2012. a. kokkuvõte

23.-25.01.2013 Menetlusteenistuse koostöökohtumine Ogre Munitsipaalpolitseiga

2012

detsember 2012 Siseministeeriumis toimus Menetlusteenistuse eestvedamisel nõupidamine - Alar Tasa

19.09.2012 Võrumaa omavalitsusjuhid käisid Menetlusteenistuse tegevusega tutvumas

27.08.2012 Tarbijakaitse HOIATAB!!!

07.08.2012 Menetlusteenistuse tegevuse kokkuvõte 2012 7 kuu kohta

11.06.2012 Menetlusteenistuse juht avaldab tänu

10.06.2012 Tabatud on järjekordne roolijoodik

1.06.2012 Juunis jõustub uus avaliku korra eeskiri

28.05.2012 RIIGIHANGE - LINK hanketeatele

25.05.2012 Kätte on jõudnud soojad ilmad

24.05.2012 Menetlusteenistuse 2012 esimese nelja kuu tegevuse kokkuvõte

29.02.2012 Esimesele vahele jäänud närimistubakat tarbinud alaealisele määrati karistus

10.01.2012 Menetlusteenistus hakkab Jõhvi linnas parkimist korraldama

2011

17.12.2011 Menetlusteenistusest räägiti ümarlauas Siseministeeriumiga

10.11.2011 Ida Prefektuuri migratsioonijärelevale talituse ametnikud kohtusid menetlusteenistuse ametnikega, et leida koostöö võimalusi

04.11.2011 Pärnumaa Omavalitsuste Liit käis tutvumas 3.11.2011 menetlusteenistuse tegevusega

04.11.2011 Menetlusteenistus tegi 3.11.2011 Toila Gümnaasiumis preventsiooni

19.10.2011 Esimesed vahele jäänud suitsetajad said karistuse

05.10.2011 Suitsetamise piirangud

04.10.2011 Menetlusteenistus pöörab tähelepanu liiklusohutusele

20.09.2011 Hetked menetlusteenistuse ametnike esimesest tööpäevast

15.09.2011 Menetlusteenistus alustas tööd täis võimsusel

03.08.2011 Liikluspiirangud Vaivara vallas

02.08.2011 Menetlusteenistus palub kaaskodanikel tõsta enda valvsust prügi mahapanijate fikseerimiseks ja info kiirele edastamisele menetlusteenistusele.

29.07.2011 Menetlusteenistus palub abi juhtumis nr 1 kirjeldatud teo toimepanija(te) tabamiseks.

Last update
February 19, 2018, 10:48 Powered by CMSimple | Login
Sitemap & Print view

3.1.3. Kaebus kohtuvälise menetleja tegevuse peale...

Blanketi saamiseks vajutage siia

Kellele kaebus esitatakse?

Menetlusosalisel ja menetlusvälisel isikul on õigus kuni asjas kohtuvälise menetleja otsuse tegemiseni esitada kohtuvälise menetleja juhile kaebus kohtuvälise menetleja tegevuse peale.

Kaebuse kohtuvälise menetleja määruse peale väärteomenetluse lõpetamise või konfiskeerimise otsustamise kohta väärteomenetluse käigus võib menetlusosaline või menetlusväline isik esitada 15 päeva jooksul, alates määruse koopia kättesaamisest.

Selgitus punktile 3.1.3.

1. Käesolevat kaebust Te ei saa esitada, kui soovite kaevata (kui esitate, siis jäetakse see läbi vaatamata, kuna ei kuulu väärteomenetluse raames menetleja pädevusse).

  1. Ametniku käitumise peale (Näiteks: ametnik karjus, röökis, oli ebaviisakas vms.) - sellisel juhul saate esitada tavalise kaebuse ametniku käitumise peale tema tööandjale (vallavalitsusele), mille alusel algatatakse distsiplinaarjuurdlus ametniku ebaeetilise käitumise tuvastamiseks.
  2. Ametniku poolt järelevalve teostamisega seotud küsimustes (Näiteks: järelevalve käigus koostati paikvaatluse akt, kuid Teie arvates oleks pidanud koostama ametniku hoopis teise dokumendi). Kuna tegemist on haldusorgani poolt ametnikule pandud ülesannete täitmisega, siis saate esitada haldusorganile (Vallavalitsusele, kus ametnik töötab) VAIDE selle konkreetse tegevuse osas. Vaide läbivaatamisel kontrollitakse, kas dokument, mis koostati ametniku poolt on siis õige või mitte jmt.

Millal saab kaebust esitada?

2. Käesolevat kaebust saate esitada ainult siis, kui menetleja on rikkunud seadusest tulenevaid väärteomenetluse norme.

3. Selleks, et Te sellist hinnangut saaksite anda, peaksite esmalt ise teadma, milline on menetleja pädevus ja volituste ulatus.

Mida see tähendab?

Selge on see, et tavainimene ei saagi kõiki seadusi tunda. Püüame tuua alljärgnevalt välja punktid, kui neid punkte lugedes tunnete ära, et menetleja käitumises on sellised asjaolud esinenud, siis võite julgelt esitada punktis 3.1.3 nimetatud kaebuse.

4. Kaebust on soovitame esitada, kui:

  1. ei ole enne Teie ülekuulamist Teile tutvustanud väärteomenetluse seadustikus § 19 sätestatud menetlusaluse isiku õigusi ja kohustusi;
  2. ei ole Teile võimaldanud anda väärteo asjaolude kohta omakäeliselt ütlusi või ei ole Teie ütlusi üldse protokollinud;
  3. menetleja on Teie ütluste protokollimisel muutnud sisu, mis ei vasta Teie poolt antud ütlustele;
  4. sündmuskoha vaatlusel on vaatlusprotokolli kajastatud sündmuse asjaolud ebaõigelt (ei vasta tõele);
  5. Teile kohaldati sundtoomist ilma, et eelnevalt oleks Teid väärteokutsega menetleja juurde välja kutsutud;
  6. Teie poolt õigeaegselt esitatud vastulauset ei võetud menetleja poolt vastu;
  7. Teile ei võimaldatud tutvuda väärteotoimikuga (juhime siinjuures tähelepanu, et väärteotoimikuga saab tutvuda alles pärast väärteoprotokolli koopia kätteandmist vastulause esitamise tähtaja jooksul s.t. 15 päeva jooksul).

Kontakt: link   e-post: marek.ranne@vaivara.ee   aadress: Aia 1-4, Sinimäe alevik, Vaivara vald 40101