3.10. Kuidas tutvuda oma otsusega?

1. Menetlusalusel isikul ja tema kaitsjal on võimalus tutvuda kohtuvälise menetleja lahendiga:

  1. külastades Avaliku E-toimiku portaali või;
  2. tulla isiklikult väärteoprotokollis märgitud ajal:

2. Menetlusalune isik või tema kaitsja kirjaliku avalduse alusel (allkirjastatuna) võib menetlusteenistus otsuse edastada avalduses näidatud e-posti aadressile. Avalduse soovitame esitada hiljemalt enne otsuse tegemist e-posti aadressile vtm@vaivara.ee!

3. Rikkumise koha järgi saab otsuse allkirja vastu kätte:

Rikkumise piirkond Otsuse saab kätte Asukoht Vastuvõtu aeg Telefon
Narva-Jõesuu linn Narva-Jõesuu Linnavalitsus Koidu tn 25, Narva-Jõesuu linn, Ida-Viru maakond E 09.00 - 17.00
K 09.00 - 16.00
R 09.00 - 12.00
+372 359 9599