3.2. Heakord ja jäätmed

Mida saame teha omalt poolt, et meid ümbritsev keskkond oleks puhas ja loodus reostamata?

Lapsest peale on meid õpetatud, mida tohib, kuidas peab ja kuidas käituda. Siinjuures olekski õigem tegutseda kokkulepitud reeglite järgi, siis võite olla kindlad, et meid ümbritsev keskkond on puhtam ja looduskeskkond kaitstum.

Olgem oma käitumise ja tegevusega eeskujuks teistele!
Siit leiate meil kehtiva heakorraga ja jäätmetega seonduvad käitumisjuhised, millega tutvumine aitab vältida normide vastast käitumist ja sellele järgneva vastutuse kohaldamist.

Koormise kehtestamine heakorra eeskirja taitmiseks

VAIVARA

20.02.2003 nr 7

JÕHVI

20.06.2007 nr 76


Heakorra eeskiri

VAIVARA

20.02.2003 nr 6

JÕHVI

20.06.2007 nr 75

ILLUKA

20.04.2000 nr 13

MÄETAGUSE

27.03.2008 nr 86

TOILA

16.04.2003 nr 11