3.5. Kuidas on õige tegutseda?

1. Väärteo teate saamisel toimida sellele kirjutatud juhiste järgi.

2. Säilitage rahu, siis on õhkkond rahulik ja pingevaba ning menetlustoimingud laabuvad kiiremalt.

3. Väärteokutse saamisel tulla kutsel märgitud ajal ja kohta. Väärteokutsele on märgitud kellena Teid on kutsutud ja millise väärteoasja raames menetlust läbi viiakse.

4. Kui Teil ei ole väärteokutses märgitud ajal võimalik kohale tulla, teatage sellest viivitamatult kutse väljastajat, siis saab väärteouurija määrata Teile uue aja kohaletulekuks.

5. Võtke menetlustoimingule minnes kaasa isikut tõendav dokument.

6. Tunnistajale ei ole menetluses osalemisel ettenähtud kaitsjat.

7. Menetlusaluse isikuna on Teil õigus kaitsjale. Kaitsja peate endale ise võtma, temaga seotud kulud tuleb Teil endil kanda.

8. Säilitage rahu. Väärteouurija püüab selgitada välja sündmusega seotud asjaolud.

9. Kui Teid on kutsutud ütlusi andma tunnistajana, siis on Teil tõe rääkimise kohustus.

10. Kui Teid on kutsutud ütlusi andma menetlusaluse isikuna, siis on Teil õigus ka keelduda enda kohta tunnistusi andmast.

11. Soovitame menetlusalusel isikul rääkida ülekuulamisel tõtt, seda tõlgendatakse uurimisele kaasaaitamiseks ja võetakse otsuse tegemisel arvesse ühe kergendava asjaoluna.