preloadingpreloadingpreloadingpreloadingpreloading
Home > 3.Nõuanded > 3.6. Mida teha, kui Saite teate väärteomenetluse alustamise kohta?
Uudised

2015

5) Menetlusteenistus alustab sügisest pakkuma kohalikele omavalitsustele riikliku järelevalve ja väärteomenetluse alast nõustamisteenust. 

4) Menetlusteenistus tõmbab sügisel otsad kokku - Külli Kriis

3) Menetlusteenistus lõpetab alates 1. septembrist 2015 Illuka ja Jõhvi vallas tegutsemise

2) 21.04.2015. a. toimus Illuka vallas Illuka Vallavalitsuse ja Menetlusteenistuse töönõupidamine

1) Menetlusteenistuse järelevalveinspektor Konstantin Ilmenski osales 19. kuni 21.02.2015. a. 3. Rahvusvahelisel Munitsipaalpolitsei konverentsil

2014

Menetlusteenistuse ametnikud osalesid 14.-16.05.2014. a. 2. Rahvusvahelisel Munitsipaalpolitsei konverentsil

 

2013

 

04.11.2013 - Menetlusteenistuse ja Ida prefektuuri juhtide kohtumine oktoobris

17. septebril 2013 Kohaliku omavalitsuste üksuste järelevalvet ja väärteomenetlust teostavad ametnikud said taas kokku.

17. septembril 2013 toimub Illuka vallas KOV korrakaitseametnike ja järelevalveametnike seminar-nõupidamine

5. juunil 2013 osalesid MET ametnikud Tallinna MUPO poolt korraldatud seminar-nõupidmaisel

6. märtsil 2013 käisid Elva linna ja selle lähiümbruse omavalitsuse juhid tutvumas Menetlusteenistuse tegevusega

27.02.2013 Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti esindus külastas Menetlusteenistust

Menetlusteenistuse tegevuse 2012. a. kokkuvõte

23.-25.01.2013 Menetlusteenistuse koostöökohtumine Ogre Munitsipaalpolitseiga

2012

detsember 2012 Siseministeeriumis toimus Menetlusteenistuse eestvedamisel nõupidamine - Alar Tasa

19.09.2012 Võrumaa omavalitsusjuhid käisid Menetlusteenistuse tegevusega tutvumas

27.08.2012 Tarbijakaitse HOIATAB!!!

07.08.2012 Menetlusteenistuse tegevuse kokkuvõte 2012 7 kuu kohta

11.06.2012 Menetlusteenistuse juht avaldab tänu

10.06.2012 Tabatud on järjekordne roolijoodik

1.06.2012 Juunis jõustub uus avaliku korra eeskiri

28.05.2012 RIIGIHANGE - LINK hanketeatele

25.05.2012 Kätte on jõudnud soojad ilmad

24.05.2012 Menetlusteenistuse 2012 esimese nelja kuu tegevuse kokkuvõte

29.02.2012 Esimesele vahele jäänud närimistubakat tarbinud alaealisele määrati karistus

10.01.2012 Menetlusteenistus hakkab Jõhvi linnas parkimist korraldama

2011

17.12.2011 Menetlusteenistusest räägiti ümarlauas Siseministeeriumiga

10.11.2011 Ida Prefektuuri migratsioonijärelevale talituse ametnikud kohtusid menetlusteenistuse ametnikega, et leida koostöö võimalusi

04.11.2011 Pärnumaa Omavalitsuste Liit käis tutvumas 3.11.2011 menetlusteenistuse tegevusega

04.11.2011 Menetlusteenistus tegi 3.11.2011 Toila Gümnaasiumis preventsiooni

19.10.2011 Esimesed vahele jäänud suitsetajad said karistuse

05.10.2011 Suitsetamise piirangud

04.10.2011 Menetlusteenistus pöörab tähelepanu liiklusohutusele

20.09.2011 Hetked menetlusteenistuse ametnike esimesest tööpäevast

15.09.2011 Menetlusteenistus alustas tööd täis võimsusel

03.08.2011 Liikluspiirangud Vaivara vallas

02.08.2011 Menetlusteenistus palub kaaskodanikel tõsta enda valvsust prügi mahapanijate fikseerimiseks ja info kiirele edastamisele menetlusteenistusele.

29.07.2011 Menetlusteenistus palub abi juhtumis nr 1 kirjeldatud teo toimepanija(te) tabamiseks.

Last update
February 19, 2018, 10:48 Powered by CMSimple | Login
Sitemap & Print view

3.6. Mida teha, kui Saite teate väärteomenetluse alustamise kohta?

Kui olen mootorsõiduki registrijärgne omanik või vastutav kasutaja

 1. Tutvun hoolikalt ja süvenenult teates oleva informatsiooniga.
 2. Menetleja saadab Rahvastikuregistris olevale aadressile trahviteate trahvisummas 20 (kakskümmend) eurot.
 3. Trahviteate kättesaamisest 30 päeva jooksul tuleb tasuda hoiatustrahv 20 eurot kohtuvälise meneteleja arveldusarvele. Arveldusarve number on kättesaadav siin. Selgitusse tuleb kirjutada trahviteate number.

Mis saab, kui jätan õigeaegselt hoiatustrahvi tasumata?

Menetleja esitab trahviteate koheseks sundtäitmiseks kohtutäiturile.

Kui olen mootorsõiduki kasutaja

 1. Tutvun hoolikalt ja süvenenult teates oleva informatsiooniga.
 2. Pöördun teate saamisest 2 päeva jooksul menetlusteenistusse (Aia 1-4, Sinimäe alevik, Vaivara Vald, Ida-Virumaa), et vältida trahviteate väljastamist menetlusteenistuse poolt mootorsõiduki registrijärgsele omanikule või vastutavale kasutajale.
 3. Minule kui menetlusalusele isikule tutvustatakse ja selgitatakse õigused ja kohustused, mille kohta annan ka allkirja.
 4. Väärteouurija paneb ülekuulamisprotokolli kirja minu sõnade järgi minu ütlused rikkumise asjaolude kohta.
 5. Pärast ülekuulamisprotokolli koostamist otsustab uurija, millise menetlusvormi kohaldamine antud asjas oleks otstarbekas (üldmenetlus, kiirmenetlus, hoiatusmenetlus). Kui olete enda poolt toimepandud rikkumisega nõus ja juhul kui väärteouurija pakub menetleda seda rikkumist hoiatamismenetlusena, siis on otstarbekas nõustuda selle menetlusvormi kohaldamisega. Mis kasu Teil sellest on? Hoiatamismenetluses tehtav otsus ei ole karistus ja Teie rikkumise andmed ei edastata Karistusregistrile.
 6. Juhul, kui Te ei nõustunud hoiatamismenetluse kohaldamisega, siis väärteouurija kohaldab teie suhtes kiirmenetlust (koostatakse kiirmenetluse otsus) või üldmenetlust (koostatakse väärteoprotokoll) ja teeb antud asjas otsuse, kus on kirjas väärteouurija andmed, menetlusaluse isiku andmed, rikkumise aeg ja koht, rikkumise lühikirjeldus, väärteo kvalifikatsioon, karistust kergendavad või raskendavad asjaolud, karistusmäär ning informatsioon selle koha, kuhu ja mis aja jooksul tuleb trahvisumma tasuda.
  • Rahatrahv tuleb tasuda:
   • kiirmenetluse otsuse puhul, kui rahatrahv ei ole määratud tasuda ositi, siis tuleb see tasuda panka otsusekättesaamisest alates 15 päeva jooksul.
   • Üldmenetluses (st. kui koostati väärteoprotokoll) tehtud otsuse puhul, kui rahatrahv ei ole määratud tasuda ositi, siis tuleb see täies ulatuses tasuda panka 15 päeva jooksul, alates päevast, mil kohtuvälise menetleja otsus on kohtuvälise menetleja juures tutvumiseks kättesaadav.

Kontakt: link   e-post: marek.ranne@vaivara.ee   aadress: Aia 1-4, Sinimäe alevik, Vaivara vald 40101