3.8. Kuidas esitada vastulauset?

Blanketi saamiseks vajutage siia

Kui Teile koostati väärteoprotokoll, kuid Teile on rikkumise asjaolud segased ja leiate, et ei suutnud oma ütlustes piisavalt põhjendada oma seisukohti, kuid hiljem tuli midagi olulist meelde või soovite esitada täiendavaid asitõendeid, mida võiks rikkumise asjaolude kohta anda paremat selgust, siis võite rahumeeli esitada vastulause.

NB! PIDAGE MEELES! Vastulauset saab esitada AINULT alljärgnevalt loetletud kõigi tingimuste esinemisel:

  1. Teie suhtes viidi läbi üldmenetlus ja Teile koostati väärteoprotokoll.
  2. Vastulauset saab esitada ALLES PÄRAST väärteoprotokolli koopia kättesaamist 15 päeva jooksul. MITTE VAREM EGA HILJEM.
  3. Vastulause esitamine peab mahtuma 15 päeva sisse. Tähtaeg hakkab kulgema alates väärteoprotokolli koopia kättesaamisest.

Vastulauset ei saa esitada, kui Teie rikkumist on menetletud hoiatus- või kiirmenetluse korras või kui väärteoprotokolli kättesaamisest on möödas rohkem kui 15 päeva. Kui Te ei ole järginud vastulause esitamise tingimusi, jäetakse vastulause läbivaatamata ja otsuse tegemisel ei arvestata selles toodud põhjendusi.

Kui soovite esitada vastulauset elektrooniliselt, siis tuleb see eelnevalt digitaalselt allkirjastada. Võimaluse korral muutke enne digitaalselt allkirjastamist vastulause fail pdf formaati ja edastage see e-posti aadressile: met@narva-joesuu.ee.

Vastulause vastuvõtmisel Teile tagasisidet ei anta. Vastulause lisatakse selle saabumisel menetlusteenistusse Teie suhtes läbiviidava väärteomaterjalide juurde. Vastulauses esitatud seisukohtade osas võetakse seisukoht alles otsuse tegemisel. Vastulause arvestamise või mittearvestamise kohta tehakse märge otsuses, millega saate tutvuda Teile väärteoprotokolli märgitud lahendiga tutvumise kuupäeval.