3.9. Kuidas tutvuda enda väärteotoimikuga?

Millal on õigus tutvuda enda suhtes läbiviidava väärteomenetluse käigus kogutud materjalidega ehk väärteotoimikuga?

Väärteotoimikuga saab tutvuda juba vahetult pärast väärteoprotokolli koopia kättesaamist.

 1. Menetlusalusel isikul ja tema kaitsjal on võimalus tutvuda väärteotoimikuga alates väärteoprotokolli koopia kätte saamise ajast 15 päeva jooksul (vastulause esitamise tähtaja jooksul):

  1.1. külastades Avaliku E-toimiku portaali või;

  1.2. tulla isiklikult menetlusteenistusse Aia 1-8, Sinimäe alevik, Narva-Jõesuu linn, Ida-Virumaa.

 2. Paberkandjal olev väärteotoimik on tutvumiseks kohtuvälise menetleja juures kätte saadav:

   

  2.1. alates väärteoprotokolli koopia kätte saamisest 15 päeva jooksul (vastulause esitamise tähtaja jooksul) või siis

  2.2. otsuse peale kaebuse esitamise tähtaja jooksul.

NB! Kaebuse esitamise tähtaja jooksul asub väärteotoimik kohtuvälise menetleja juures ja seda ei väljastata. Menetlusosalised võivad väärteotoimikuga tutvuda ja teha sellest väljakirjutusi või taotleda tasu eest koopiate tegemist toimiku materjalidest.

Koopia tegemine väärteotoimikust tasu eest.

Väärteotoimikuga tutvumisel võib menetlusalune isik või tema kaitsja taotleda (kirjalikult) väärteotoimikust koopia saamist. Seda taotletakse üldjuhul siis, kui rikkumise asjaolud on segased ja soovitakse otsust kohtus vaidlustada. Väärteotoimikust koopia tegemisega seotud kulud kannab menetlusalune isik.