5.2. Õigusaktid

Elektrooniline Riigi Teataja - siit saate otsida Teid huvitavat õigusakti.

Kohalikud eeskirjad:

Jrk.nr. Õigusakti nimetus Vaivara Jõhvi Illuka
1 Heakorra eeskiri 20.02.2003 nr 6 20.06.2007 nr 75 29.09.2011 nr 19
2 Koormise kehtestamine heakorra eeskirja taitmiseks 20.02.2003 nr 7 20.06.2007 nr 76      
3 Koerte ja kasside pidamise eeskiri 27.06.2012 nr 50 19.03.2009 nr 141 29.09.2011 nr 20
4 Jaatmehoolduseeskiri 25.10.2007 nr 45 15.09.2011 nr 71 24.01.2011 nr 3
5 Avaliku korra eeskiri    17.05.2012 nr 86 20.04.2000 nr 13
6 Kaevetoo eeskiri  16.10.2003 nr 26 16.11.2006 nr 44    

7             Raieload                   17.02.2005 nr 62   20.05.2010 nr 17