5.3.1. Kohtuvälise menetleja otsused

1. Menetlusalusel isikul ja tema kaitsjal on võimalus tutvuda kohtuvälise menetleja lahendiga:

  1. külastades Avaliku E-toimiku portaali või;
  2. tulla isiklikult väärteoprotokollis märgitud ajal:

2. Menetlusalune isik või tema kaitsja kirjaliku avalduse alusel (allkirjastatuna) võib menetlusteenistus otsuse edastada avalduses näidatud e-posti aadressile. Avalduse soovitame esitada hiljemalt enne otsuse tegemist e-posti aadressile met@narva-joesuu.ee.