5.3.2. Kohtuotsused

Kohtustatistika ja kohtulahendite andmekogu (KOLA) on kastutusel alates 2001. aastast. Alates 01.01.2006 läksid kohtud üle uue infosüsteemi (kohtute infosüsteem – KIS) kasutamisele.

KIS avalikud lahendid on kättesaadavad siit.

KOLA avalikud lahendid on kättesaadavad siit.

/Allikas: justiitsministeerium/