5.5.1. Liiklemispiirangud

Oluline on panna tähele liikluskorraldust kohas, kus sa parasjagu viibid, et mitte eksida seal kehtiva liikluskorralduse vastu.

Liikluse korraldamine on tingitud vajadusest tagada antud kohas/paigas või piirkonnas liiklusturvalisus ja säilitada looduskeskkonda.

Vaivara vallas on kehtestatud Udria looduskaitsealal liikluspiirangud  mootorsõidukitega liiklemisel, mistõttu palun olla eriti tähelepanelik.

Kaart