5.5.3. Õigusaktide eelnõud

Õigusakt on normide kogum, mis reguleerib ühiskonnaliikmete omavahelisi suhteid, et tagada kord ja julgeolek ning ühiskonnaliikmete enda heaolu. Õigusakte on eelkõige vaja, et ühiskonnaliikmed saaksid ühtmoodi aru, kuidas tuleb mingis olukorras käituda, et mitte rikkuda teise ühiskonnaliikme heaolu ja turvalisust.

Valdade ülese korrakaitsealase tegevuse juurutamisega viies vallas, on omavalitsused otsustanud ühtlustada kohalikke õigusakte nagu näiteks heakorra eeskiri, koerte ja kasside pidamise eeskiri, kaevetööde eeskiri jne.

Allolevalt leiate õigusaktide eelnõud, mis on plaanis esitada kohaliku omavalitsuse volikogule kinnitamiseks. Asjalikud ettepanekud on teretulnud ja neid võib esitada e-posti aadressile marek.ranne@vaivara.ee märgusõnaks pange "Ettepanek". Ettepaneku tegemisel lisage ka põhjendus, et miks on see teie arvates vajalik ja kasulik.

  Eelnõu ülespaneku aeg Õigusakti nimetus Ettepanekute esitamise tähtaeg Volikogule esitamise oriendeeruv aeg
1
2
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        

10