5.6.Lingid

Kasulike linkide abil on Teil võimalik liikuda kiirelt soovitud sihtkohta, kas siis vajaliku asutuse kodulehele või siseneda vajalike toimingute teostamiseks erinevatesse registritesse.

Ametiasutused: Portaalid:
Vaivara Vallavalitsus Avalik E-toimik
Politsei- ja piirivalveamet Riigiportaal
Keskkonnainspektsioon Maanteeameti e-teenused
Kaitsepolitsei Ametlikud teadaanded
Päästeamet  
Eesti Advokatuur  
Kohtutäiturite bürood