5.7.1 Järelevalve tegevus

METil tuleb kontrollida ka kasutuses mitteolevaid ehitisi, et kuidas ehitise omanikud täidavad ehitusseadusest tulenevaid kohustusi. Ehitusseaduse § 29 lg 1 p 4 kohaselt peab ehitise omanik takistama juurdepääsu varisemisohtlikule või muude lagunemistunnustega ehitisele kuni selle lammutamiseni või korrastamiseni ja paigaldama sellise ehitise ümber hoiatussildid. 

Paul Lek (neoonvestiga) abistamas Illuka vallas sõidukijuhti, kes on sattunud kimbatusse parkimiskoha leidmisega.

Paul Lek (MET vormis) selgitamas Illuka vallas Liivjärve juures noortele maastikukaitsealal kehtivatest piirangutest ja piirangute eiramisest kaasnevatest tagajärgedest. Nimelt, noored olid võtnud oma autoga mugavalt koha sisse järve äärde (vee piirist umbes 15 meetrit), et tähistada oma vaba päeva.