5.7.3 Koolitus

MET juht Marek Ranne viib läbi Vaivaras sisekoolitust vallaametnikele, et tõhustada seeläbi järelevalvemenetlust ja menetlusteenistusele väärteomenetluse läbiviimiseks üleantavate materjalide kvaliteeti. Samasi jagasid vallaametnikud menetlusteenistusele näpunäiteid kohalikes oludes "ellujäämiseks".