5.7.4 Varia

METi töötajad abistamas tühajaks jäetud maja juures hätta sattunud koera, kellel oli kett takerdunud ehitus- ja olmejäätmetesse ja ei pääsenud liikuma. Koera ketti takerdunud esemed eemaldati, et koeral oleks võimalik ohutult oma territooriumil liikuda.

MET edastas koeraga seotud vahejuhtumi kohta teate kohalikule veterinaarametnikule, kes kohapeal kontrollimas käies ei tuvastanud loomakaitseseaduse rikkumist.