preloadingpreloadingpreloadingpreloadingpreloading
Home > 5.Avalik teave > 5.8. Kontakt
Uudised
2018
 

INFO avaldatud 30.04.2018

NB! Head Narva-Jõesuu linna elanikud. Vabandame teie ees, kui te ei ole veel saanud vastust oma avaldusele parkimistasust vabastamise kohta. Seoses tehnilistel põhjustel ei olnud meil võimalik neid läbi vaadata ega otsust teha. Loodame, et jõuame teie avaldused vaadata läbi hiljemalt 15-ks maiks. Senini me linnaelanike parkimisõiguse puudumise eest avalikul tasulisel parkimisalal ei trahvi. Pärast avalduse rahuldamist tuleb teie e-posti aadressile või mobiilinumbrile lühiteade hooajapileti vormistamise kohta või avalduse osalise või täieliku rahuldamata jätmise kohta. Juhul, kui te ei ole saanud pärast 15.maid lühisõnumit, siis palun võtke ühendust Menetlusteenistusega numbril (+372) 53858604 - Oleg Janis.

Lugupidamisega
Marek Ranne
Menetlusteenistuse juhataja

 
Parkimistasu Narva-Jõesuu linnas alates 2018.
ETV+ vene keelne AK uudiste saade link: SAADE

2015

5) Menetlusteenistus alustab sügisest pakkuma kohalikele omavalitsustele riikliku järelevalve ja väärteomenetluse alast nõustamisteenust. 

4) Menetlusteenistus tõmbab sügisel otsad kokku - Külli Kriis

3) Menetlusteenistus lõpetab alates 1. septembrist 2015 Illuka ja Jõhvi vallas tegutsemise

2) 21.04.2015. a. toimus Illuka vallas Illuka Vallavalitsuse ja Menetlusteenistuse töönõupidamine

1) Menetlusteenistuse järelevalveinspektor Konstantin Ilmenski osales 19. kuni 21.02.2015. a. 3. Rahvusvahelisel Munitsipaalpolitsei konverentsil

2014

Menetlusteenistuse ametnikud osalesid 14.-16.05.2014. a. 2. Rahvusvahelisel Munitsipaalpolitsei konverentsil

2013

04.11.2013 - Menetlusteenistuse ja Ida prefektuuri juhtide kohtumine oktoobris

17. septebril 2013 Kohaliku omavalitsuste üksuste järelevalvet ja väärteomenetlust teostavad ametnikud said taas kokku.

17. septembril 2013 toimub Illuka vallas KOV korrakaitseametnike ja järelevalveametnike seminar-nõupidamine

5. juunil 2013 osalesid MET ametnikud Tallinna MUPO poolt korraldatud seminar-nõupidmaisel

6. märtsil 2013 käisid Elva linna ja selle lähiümbruse omavalitsuse juhid tutvumas Menetlusteenistuse tegevusega

27.02.2013 Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti esindus külastas Menetlusteenistust

Menetlusteenistuse tegevuse 2012. a. kokkuvõte

23.-25.01.2013 Menetlusteenistuse koostöökohtumine Ogre Munitsipaalpolitseiga

2012

detsember 2012 Siseministeeriumis toimus Menetlusteenistuse eestvedamisel nõupidamine - Alar Tasa

19.09.2012 Võrumaa omavalitsusjuhid käisid Menetlusteenistuse tegevusega tutvumas

27.08.2012 Tarbijakaitse HOIATAB!!!

07.08.2012 Menetlusteenistuse tegevuse kokkuvõte 2012 7 kuu kohta

11.06.2012 Menetlusteenistuse juht avaldab tänu

10.06.2012 Tabatud on järjekordne roolijoodik

1.06.2012 Juunis jõustub uus avaliku korra eeskiri

28.05.2012 RIIGIHANGE - LINK hanketeatele

25.05.2012 Kätte on jõudnud soojad ilmad

24.05.2012 Menetlusteenistuse 2012 esimese nelja kuu tegevuse kokkuvõte

29.02.2012 Esimesele vahele jäänud närimistubakat tarbinud alaealisele määrati karistus

10.01.2012 Menetlusteenistus hakkab Jõhvi linnas parkimist korraldama

2011

17.12.2011 Menetlusteenistusest räägiti ümarlauas Siseministeeriumiga

10.11.2011 Ida Prefektuuri migratsioonijärelevale talituse ametnikud kohtusid menetlusteenistuse ametnikega, et leida koostöö võimalusi

04.11.2011 Pärnumaa Omavalitsuste Liit käis tutvumas 3.11.2011 menetlusteenistuse tegevusega

04.11.2011 Menetlusteenistus tegi 3.11.2011 Toila Gümnaasiumis preventsiooni

19.10.2011 Esimesed vahele jäänud suitsetajad said karistuse

05.10.2011 Suitsetamise piirangud

04.10.2011 Menetlusteenistus pöörab tähelepanu liiklusohutusele

20.09.2011 Hetked menetlusteenistuse ametnike esimesest tööpäevast

15.09.2011 Menetlusteenistus alustas tööd täis võimsusel

03.08.2011 Liikluspiirangud Vaivara vallas

02.08.2011 Menetlusteenistus palub kaaskodanikel tõsta enda valvsust prügi mahapanijate fikseerimiseks ja info kiirele edastamisele menetlusteenistusele.

29.07.2011 Menetlusteenistus palub abi juhtumis nr 1 kirjeldatud teo toimepanija(te) tabamiseks.

Last update
June 14, 2018, 05:12 Powered by CMSimple | Login
Sitemap & Print view

5.8. Kontakt

NB! Teated rikkumiste kohta või vastulaused väärteomenetluses edastage e-posti aadressile: met@narva-joesuu.ee

       Pöördumised seoses tasulise parkimisega (taotlused, vaided jmt) edastage e-posti aadressile: parkla@narva-joesuu.ee

Politsei poolt menetletud väärteoasjades saate pöörduda e-posti aadressile ppa@politsei.ee

 

TEENISTUJA VASTUVÕTUAEG

Marek Ranne
menetlusteenistuse juhataja

Mob. +372) 50 56 198;
E-post: marek.ranne@narva-joesuu.ee

TEGEVUS: juhib ja korraldab Menetlusteenistuse tööd.

 

iga kuu viimasel kolmapäeval kell 15.00 kuni 16:30.

NB! Vastuvõtt toimub AINULT eelregistreerimisega!

Jüri Kiik

korrakaitseosakonna järelevalveinspektor

AMETIJUHEND

Mob: (+372) 56986526; e-post: met@narva-joesuu.ee

TEGEVUS: Teostab riikliku ja parkimisjärelevalvet, viib läbi väärteomenetlust, majandab Narva-Jõesuu linna munitsipaalomandisse kuuluvat metsa.

 

iga kuu esimene ja kolmas kolmapäev kell 14.00 kuni 16.00.

NB! Vastuvõtt toimub AINULT eelregistreerimisega!

Oleg Janis

ennetus- ja menetlusosanna järelevalveisnpektor

AMETIJUHEND

Mob: (+372) 53858604; e-post: met@narva-joesuu.ee

TEGEVUS: Teostab riikliku ja parkimisjärelevalvet, viib läbi väärteomenetlust, koordineerib parkimisjärelevalvet ja kontrollib rannavale tegevust.

 

iga kuu teine ja neljas kolmapäev kell 14.00 kuni 16.00.

NB! Vastuvõtt toimub AINULT eelregistreerimisega!

Nadežda Petrova

korrakaitseosakonna parkimisgrupi vanemparkimiskontrolör

AMETIJUHEND

Mob: (+372) 58557423; e-post: parkla@narva-joesuu.ee

TEGEVUS: Tasulise parkimisega seotud avalduste menetlemine ja juhatajale otsuse tegemiseks materjalide ettevalmistamine. Parkimispiletite müügi tagamine. Tasulisel parkimisalal parkimisjärelevalve
teostamine ja sellega seotud ülesannete täitmise tagamine. Parkimiskontrolöride töö juhendamine ja kontrollimine. Viivistasu vaide menetluse ettevalmistamine ja selle läbiviimise tagamine. Täitemenetluse alustamiseks materjalide ettevalmistamine. Liikluse reguleerimisel osalemine.

Igal tööpäeval Koidu tn 25, Narva-Jõesuu linn linnavalitsuse hoone 3.korrus kell 10:00 kuni 12:00

Ljudmilla Lõkassova

korrakaitseosakonna parkimisgrupi parkimiskontrolör

Mob: (+372) 5413065

TEGEVUS: Tasulisel parkimisalal parkimisjärelevalve teostamine, viivistasuotsuste vormistamine ja liikluse reguleerimisel osalemine.

vastuvõttu ei teosta

Valentina Kartašova

korrakaitseosakonna parkimisgrupi parkimiskontrolör

Mob: (+372) 56225362

TEGEVUS: Tasulisel parkimisalal parkimisjärelevalve teostamine, viivistasuotsuste vormistamine ja liikluse reguleerimisel osalemine.

vastuvõttu ei teosta

 

 

 

Kontakt: link   e-post: marek.ranne@vaivara.ee   aadress: Aia 1-4, Sinimäe alevik, Vaivara vald 40101