5.8. Kontakt

NB! Teated rikkumiste kohta või vastulaused väärteomenetluses edastage e-posti aadressile: met@narva-joesuu.ee

       Pöördumised seoses tasulise parkimisega (taotlused, vaided jmt) edastage e-posti aadressile: parkla@narva-joesuu.ee

Politsei poolt menetletud väärteoasjades saate pöörduda e-posti aadressile ppa@politsei.ee

 

TEENISTUJA VASTUVÕTUAEG

Oleg Janis
menetlusteenistuse juhataja

(alates 02.01.2020. a.)

Mob. (+372) 5302 8700

Telefonile vastamine: E-R 9.00-16.00; R 9-12; L-P SULETUD
E-post: met@narva-joesuu.ee

TEGEVUS: juhib ja korraldab Menetlusteenistuse tööd.

 

iga kuu viimasel kolmapäeval kell 15.00 kuni 16:30.

NB! Vastuvõtt toimub AINULT eelregistreerimisega!

Jüri Kiik

korrakaitseosakonna järelevalveinspektor

AMETIJUHEND

Mob: (+372) 58557423 

Telefonile vastamine: E-R 9.00-16.00; R 9-12; L-P SULETUD

e-post: met@narva-joesuu.ee

TEGEVUS: Teostab riikliku ja parkimisjärelevalvet, koordineerib parkimisjärelevalvet, viib läbi väärteomenetlust ja majandab Narva-Jõesuu linna munitsipaalomandisse kuuluvat metsa.

 

iga kuu esimene ja kolmas kolmapäev kell 14.00 kuni 16.00.

NB! Vastuvõtt toimub AINULT eelregistreerimisega!

Andrei Kanev

Andrei Kanev

ennetus- ja menetlusosakonna

järelevalveinspektor

Mob: (+372) 53589328 

Telefonile vastamine: E-R 9.00-16.00; R 9-12; L-P SULETUD

e-post: met@narva-joesuu.ee

TEGEVUS: avaliku korra tagamisel osalemine, riikliku järelevalve teostamine, väärtegude menetlemine, siseturvalisuse projektide koostamine ja juhtimine, Menetlusteenistuse kompetentsi jagamiseks seminaride ja koolituste ning sise- ja väliskommunikatsioonialase tegevuse korraldamine.

iga kuu teine ja neljas kolmapäev kell 14.00 kuni 16.00.

NB! Vastuvõtt toimub AINULT eelregistreerimisega!