preloadingpreloadingpreloadingpreloadingpreloading
Home > 6. Parkimine
Uudised
2018
Politsei ja MET ühispatrull Narva-Jõesuu linnas - 10.10.2018
(Vasakult) piirkonnakonstaabel Kelly Miido, menetlusteenistuse juhataja Marek Ranne, politseikadett Mark Pilin
 
 
 
10.08.2018

Käivitus Menetlusteenistuse ja politsei ühispatrull

9.augustil, käesoleval aastal, sai alguse Menetlusteenistuse ja Narva politseiosakonna vahelise koostööraames ühispatrull, mille eesmärgiks on ühildada mõlema osapoole kompetents ja pädevus, et suurendada seeläbi kogukonna liikmete turvalisust. Samalaadne koostöö on Menetlusteenistusel olnud varasemalt viie omavalitsuse üleselt tegutsedes perioodil 2011 kuni 2014 Jõhvi politseiosakonnaga ja Ida prefektuuri migaratsioonibürooga. Ühistegevuse käigus toimub kahe osapoole vaheline info liikumine ka kiiremini ning tekkivate probleemidega saavad osapooled leida parimaid lahendusi. Esimesest ühispatrullist võtsid osa politsei poolt - piirkonnapolitseinik Aleksei Vassiljev ja noorsoopolitseinik Tatjana Volkova, Menetlusteenistuse poolt menetlusteenistuse juhataja Marek Ranne. Ühispatrulli käigus kontrolliti olulisi mahajäetud ohtlike hooneid, kuhu armastavad vaba aega veetma tulla noored. Samuti viidi läbi vestlus  perekonnaga, kes tuli randa linnapromenaadile oma lapse sünnipäeva tähistama. Vestluse teemaks oli grillimine ja praegusel kuival ajal sellest tingitud ohtudest. Sünnipäevapidu tähisama tulnud perekond mõistis meie sõnumit ja kustutas oma lahtise tule grillil. Samuti viidi läbi vestlusi noorte lastega, kes sõitsid linnatänavail jalgratastel ilma kiivrita. Tuletame siinjuures lastevanematele meelde, et liiklusseaduse paragrahvi 30 lõike 6 kohaselt peab teel jalgrattaga ja pisimopeediga sõitmisel alla 16-aastane sõitja kandma kinnirihmatud jalgratturikiivrit. Nimetatud kohustus on ikka selleks, et kaitsta seda kõige nõrgemad osa kehast. Ühispatrullis osalejad tõdesid, et ühistegevusel on sisuline mõte ja efektiivsus, millest saadi innustust jätkata seda laadi koostööga.

09.08.2018

Menetlusteenistuse 2018 aasta 7 kuud

 

30.04.2018

NB! Head Narva-Jõesuu linna elanikud. Vabandame teie ees, kui te ei ole veel saanud vastust oma avaldusele parkimistasust vabastamise kohta. Seoses tehnilistel põhjustel ei olnud meil võimalik neid läbi vaadata ega otsust teha. Loodame, et jõuame teie avaldused vaadata läbi hiljemalt 15-ks maiks. Senini me linnaelanike parkimisõiguse puudumise eest avalikul tasulisel parkimisalal ei trahvi. Pärast avalduse rahuldamist tuleb teie e-posti aadressile või mobiilinumbrile lühiteade hooajapileti vormistamise kohta või avalduse osalise või täieliku rahuldamata jätmise kohta. Juhul, kui te ei ole saanud pärast 15.maid lühisõnumit, siis palun võtke ühendust Menetlusteenistusega numbril (+372) 53858604 - Oleg Janis.

Lugupidamisega
Marek Ranne
Menetlusteenistuse juhataja

 
Parkimistasu Narva-Jõesuu linnas alates 2018.
ETV+ vene keelne AK uudiste saade link: SAADE

2015

5) Menetlusteenistus alustab sügisest pakkuma kohalikele omavalitsustele riikliku järelevalve ja väärteomenetluse alast nõustamisteenust. 

4) Menetlusteenistus tõmbab sügisel otsad kokku - Külli Kriis

3) Menetlusteenistus lõpetab alates 1. septembrist 2015 Illuka ja Jõhvi vallas tegutsemise

2) 21.04.2015. a. toimus Illuka vallas Illuka Vallavalitsuse ja Menetlusteenistuse töönõupidamine

1) Menetlusteenistuse järelevalveinspektor Konstantin Ilmenski osales 19. kuni 21.02.2015. a. 3. Rahvusvahelisel Munitsipaalpolitsei konverentsil

2014

Menetlusteenistuse ametnikud osalesid 14.-16.05.2014. a. 2. Rahvusvahelisel Munitsipaalpolitsei konverentsil

2013

04.11.2013 - Menetlusteenistuse ja Ida prefektuuri juhtide kohtumine oktoobris

17. septebril 2013 Kohaliku omavalitsuste üksuste järelevalvet ja väärteomenetlust teostavad ametnikud said taas kokku.

17. septembril 2013 toimub Illuka vallas KOV korrakaitseametnike ja järelevalveametnike seminar-nõupidamine

5. juunil 2013 osalesid MET ametnikud Tallinna MUPO poolt korraldatud seminar-nõupidmaisel

6. märtsil 2013 käisid Elva linna ja selle lähiümbruse omavalitsuse juhid tutvumas Menetlusteenistuse tegevusega

27.02.2013 Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti esindus külastas Menetlusteenistust

Menetlusteenistuse tegevuse 2012. a. kokkuvõte

23.-25.01.2013 Menetlusteenistuse koostöökohtumine Ogre Munitsipaalpolitseiga

2012

detsember 2012 Siseministeeriumis toimus Menetlusteenistuse eestvedamisel nõupidamine - Alar Tasa

19.09.2012 Võrumaa omavalitsusjuhid käisid Menetlusteenistuse tegevusega tutvumas

27.08.2012 Tarbijakaitse HOIATAB!!!

07.08.2012 Menetlusteenistuse tegevuse kokkuvõte 2012 7 kuu kohta

11.06.2012 Menetlusteenistuse juht avaldab tänu

10.06.2012 Tabatud on järjekordne roolijoodik

1.06.2012 Juunis jõustub uus avaliku korra eeskiri

28.05.2012 RIIGIHANGE - LINK hanketeatele

25.05.2012 Kätte on jõudnud soojad ilmad

24.05.2012 Menetlusteenistuse 2012 esimese nelja kuu tegevuse kokkuvõte

29.02.2012 Esimesele vahele jäänud närimistubakat tarbinud alaealisele määrati karistus

10.01.2012 Menetlusteenistus hakkab Jõhvi linnas parkimist korraldama

2011

17.12.2011 Menetlusteenistusest räägiti ümarlauas Siseministeeriumiga

10.11.2011 Ida Prefektuuri migratsioonijärelevale talituse ametnikud kohtusid menetlusteenistuse ametnikega, et leida koostöö võimalusi

04.11.2011 Pärnumaa Omavalitsuste Liit käis tutvumas 3.11.2011 menetlusteenistuse tegevusega

04.11.2011 Menetlusteenistus tegi 3.11.2011 Toila Gümnaasiumis preventsiooni

19.10.2011 Esimesed vahele jäänud suitsetajad said karistuse

05.10.2011 Suitsetamise piirangud

04.10.2011 Menetlusteenistus pöörab tähelepanu liiklusohutusele

20.09.2011 Hetked menetlusteenistuse ametnike esimesest tööpäevast

15.09.2011 Menetlusteenistus alustas tööd täis võimsusel

03.08.2011 Liikluspiirangud Vaivara vallas

02.08.2011 Menetlusteenistus palub kaaskodanikel tõsta enda valvsust prügi mahapanijate fikseerimiseks ja info kiirele edastamisele menetlusteenistusele.

29.07.2011 Menetlusteenistus palub abi juhtumis nr 1 kirjeldatud teo toimepanija(te) tabamiseks.

Last update
January 16, 2019, 05:56 Powered by CMSimple | Login
Sitemap & Print view

6. Parkimine

Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linnas on parkimine 1. maist kuni 30.septembrini TASULINE.

 

 

 

Info parkimistasu ja parkimispiletite müügi kohta leiate lehel 6.3

 

ON OLULINE TEADA:

Palume Teil olla sõiduki parkimisel eriti tähelepanelik, et Te ei eksiks pargitavas kohas kehtiva liikluskorralduse vastu.

Juhul, kui Te sõiduki parkimisel ei näe liikluskorraldusvahendit, (liiklusmärk, teekattetähis) juhinduge parkimisel üldpõhimõttest (ei tasu järgida teisi liiklejaid, ka nemad võivad olla hooletusest eksinud kehtiva liikluskorralduse vastu!!!), mis kehtib sõiduki parkimisel.

Parkimise üldpõhimõte

Sõiduk pargitakse sõidutee suhtes rööpselt (paralleelselt), sõiduteeäärest mitte kaugemal kui 0,2 meetrit (20cm). Samuti tasub sõiduki parkimise järel, enne sõiduki juurest lahkumist vaadata üle, et ei jäänud Teile märkamata mõnda liikluskorraldusvahendit, mis keelab Teil oma sõidukit pargitud kohas parkida või on selle parkimisviis vale.

Mis on parkimine?

Parkimine on sõiduki ettekavatsetud seismajätmine kauemaks, kui seda on vaja sõitjate peale ja maha laadimiseks või veose laadimiseks.

Parkimine on igasugune sõiduki ettekavatsetud seismajätmine, mis ei ole seotud sõitjate peale- ja mahamineku või veose laadimise ajaga.

Mis on peatumine?

Peatumine on sõiduki seismajätmine sõitjate peale- või mahaminekuks või veose laadimise ajaks. Termin peatumine ei hõlma seismajäämist koos liiklusvooluga või reguleerija või liikluskorraldusvahendi nõudel.

Tähelepanu tuleb pöörata sõnapaarile ettekavatsetud seismajätmine. Näiteks juht teab sõitu alustades kohta, kus ta auto koorma laadimiseks seisma jätab. Peatumise kestust ei ole määratud ajapiiranguga, vaid üksnes mõiste peatumine selgituses nimetatud kaks tegevust – ettekavatsetud seismajätmine.

Kui juht on ka lühikeseks ajaks auto juurest lahkunud, on tegemist juba parkimisega. Näide: kui juht läheb kioskist ajalehte ostma või pangaautomaadist sularaha välja võtma jne..

Mis on hädapeatumine?

Hädapeatumine on sõiduki seismajäämine või seismajätmine, kui sõidu jätkamine on võimatu või ohtlik.

Hädapeatumise põhjus võib olla sõiduki tehnorike, veose või teekatte ohtlik seisukord, juhi pimestumine, juhi või sõitja ootamatu ohtlik tervisehäire vms eriolukord, kus sõiduki seismajätmine võib olla paratamatu isegi kohas, kus muidu peatuda ei tohi.

Rikkumised

Liiklusseaduse paragrahv 21 lõike 4 kohaselt ei tohi parkida:

1) kohas, kus ei tohi sõidukit peatada;

2) kohas, kus liikluskorraldusvahend seda keelab;

3) sõiduteel raudteeülesõidukohale lähemal kui 50 meetrit;

4) teekattele märgitud parkimiskohtade kõrval;

5) väljaspool sulat peatee eesõigusega tähistatud tee sõiduteel;

6) aeglustus- ja kiirendusrajal;

7) kohas, kus ainult vasak- või tagasipööret võimaldava sõiduraja kõrval on üks sõidurada;

8) kohas, kus takistatakse teise sõiduki sõitmist parkimiskohale või väljasõitu sealt.

eelpool kirjeldatud rikkumiste eest näeb liiklusseadus ette rahatrahvi kuni 10 trahviühikut. Trahviühiku baassumma on 4 eurot.

Submenu

Kontakt: link   e-post: marek.ranne@vaivara.ee   aadress: Aia 1-4, Sinimäe alevik, Vaivara vald 40101