6. Parkimine

1. Tasulise parkimise periood

Narva-Jõesuu linnas on parkimine 1. maist kuni 30.septembrini TASULINE.

Parkimist puudutavates küsimustes palume pöörduda Menetlusteenistusse elektronposti aadressil: parkla@narva-joesuu.eevõi

N-E 11.00-15.00 ; 16.00-19.00 telefonil (+372) 5385 8604

T-K 09.00-12.00; 13.00-17.00 telefonil (+372) 392 9017.

 

2. Mille eest maksta

Parkimistasu tuleb maksta mootorsõiduki eest, v.a selle haagis ja AM- ja A-kategooria mootorsõidukid.

3. Parkimistsoonid

Narva-Jõesuu linnas on üks tasuline parkimise ala, välja arvatud eraparklad, kus ei kehti Narva-Jõesuu Linnavolikogu poolt kehtestatud parkimiskord. Eraparklas tuleb lähtuda konkreetses asukohas kehtivast kinnistu omaniku poolt kehtestatud parkimiskorrast.

4. Parkimiskella kasutamisel on 30 mintutit tasuta parkimist

Parkimise algusaja kirjalikult või parkimiskella abil teada andmisel tekib parkimistasu maksmise kohustus 30 minuti möödumisel parkimise alustamise hetkest. Parkimise algusaeg paigutada juhipoolse armatuurlauale selliselt, et see oleks kontrollijale väljast nähtav.

 

5. Parkimisautomaat

5.1 Parkimisautomaat asub J.Poska tn 28 kinnistu juures Narva-Jõesuu linnas.

Narva-Jõesuu linna parkimisautomaadi asukoht

5.2 Maksta saab 10 sendi, 20 sendi, 50 sendi, 1 euro ja 2 euro müntidega. 

5.3 Parkimispiletiautomaadi vahendusel on võimalik osta parkimispiletit (1 päev - 3 €, 7 päeva - 21 €, 30 päeva - 30 €) ja tasuda parkimistrahvi. 

5.3.1 1 päeva piletit saab osta kuni 30. septembrini kaasa arvatud (kehtib ostu hetkest ostupäeva kella 20-ni)

5.3.2 7 päeva piletit saab osta kuni 26. septembrini

5.3.3 30 päeva piletit saab osta kuni 10. septembrini (kehtib ostu hetkest 30 päeva, kuid mitte kauem kui 30.09.2019)

5.3.4 parkimistrahvi tasumiseks tuleb sisestada sõiduki reg.number.

NB! Trahvi maksmise järel saatke parkimisautomaadist saadud maksekinnitus skaneeritult e-posti aadressile: parkla@narva-joesuu.ee ja säilitage see kuni olete saanud Menetlusteenistuselt kinnituse, et see on Teilt vastu võetud.

 

6. PILETI OSTMINE MOBIILIGA

6.1 Päeva- ja kuupileti ostmine mobiiliga

(osta saavad Eesti mobiilioperaatori kliendid. Sõnum tuleb kirjutada ladina tähtedega!!!) M-pileti soetamiseks on vaja saata SMS numbrile 1902 tekstiga, kas:

Päevapilet NJ (näiteks 123ABC NJ) - maksumus 3 eurot;

Kuupilet NJKUU (näiteks 123ABC NJKUU) – maksumus 30 eurot.

NB! Sõnumi õigesti sisestamisel, saate vastuseks tekstisõnumina kinnituse, et auto on pargitud Teie poolt määratud piletikoodiga ja parkimise alustamise aja.

NB! Autonumber (123ABC) kirjuta kindlasti kokku. Autonumbri ja piletikoodi nimetuse vahele jäta tühik. Enne sõnumi saatmist kontrollige, et sisestate õigesti auto registrinumbri ja piletikoodi!

NB! Mobiiliga päevapileti soetamisel pole vaja parkimise lõpetamiseks helistada, kuna see lõpeb automaatselt kell 20:00. Uuesti sõnumi saatmisel vormistatakse automaatselt parkimise pilet järgmiseks päevaks.

NB! Päevapilete müük algab 1.mai, siis kui algab tasuline parkimise hooaeg.

Käitumisjuhis, kui SMS pileti soetamisel on eksitud sõnumi saatmisel:
1. Esitada e-kirja teel Menetlusteenistusele avaldus, milles näidata ära, milliselt telefoninumbrilt teenust telliti ja sõiduki number, mis valesti läks.
Menetlusteenistus esitab selle Telia Eesti AS'ile tehingu tühistamiseks. Sellisel juhul ei lisata Teie kuu arvele valele sõiduki numbrile tellitud sooduspileti eest piletimaksumust.
2. Õigele sõidukile sooduspileti tellimiseks tuleb saata uus sõnum, kuid juba õige numbriga.

6.2 Hooajapileti ostmine

Hooajapiletit saab soetada veel pangaülekandega või kaardimaksega Menetlusteenistusest.

Pangaülekandega ostes - saaja: Narva-Jõesuu Linnavalitsus, a/a: EE512200001120248783, selgitus: auto reg.number ja e-posti aadress.

NB! Hooajapileti vormistamine toimub 5 tööpäeva jooksul alates makse laekumisest Narva-Jõesuu Linnavalitsuse arveldusarvele. Kui Te ei ole 5 tööpäeva möödudes enda poolt märgitud e-postile hooajapileti vormistamise kohta teadet saanud, palun helistada numbril: (+372) 5385 8604.

 

7. VIIVIS

Parkimistasu maksmata jätmisel on viivis e. trahv 31 eurot.

Kui liiklusseaduse 88 lõikes 2 nimetatud isik leiab, et viivistasu otsusega on rikutud tema õigusi, võib ta pöörduda vaidega Menetlusteenistusele või esitada kaebuse halduskohtule.

 

Vaie esita elektroonililsel vormil  SIIT

Vaide blankett paberkandjal SIIN - pärast digitaalset allkirjastamist edastada see parkla@narva-joesuu.ee

Vaide menetlemise aeg 10 päeva.

NB! Juhime tähelepanu, et tehnilistel põhjustel ei pruugi jõuda meieni e-posti aadressilt mille lõpp on .ru. Kindluse mõttes edastage oma e-kirjad e-posti aadressilt mille lõpp on .eu, .ee või .com

 

 

8. ELANIKULE

8.1 2019. aastal saab Narva-Jõesuu linna elanik sõidukile parkimistasu vabastust taotleda elektrooniliselt siit: VAJUTA SIIA

8.2 Taotlused mis on esitatud alates 1.mai 2019 vormistatakse parkimisload 5 tööpäeva jooksul.

8.3 Kinnitus parkimisloa vormistamise kohta edastatakse taotleja e-posti aadressile.

NB! 2020. aastal muutub elanikele parkimistasu maksmisest vabastuseks taotluste esitamise kord. Elanikele taotluste esitamiseks määratakse ajaaken - aeg mis aja jooksul saab parkimistasu maksmisest vabastamist taotleda. Ajaaken taotluste esitamiseks tuleb perioodil 1.veebruar kuni 15.aprill.