6.3. Parkimistasu ja parkimispiletite müük

Tulenevalt liikluseaduse paragrahvist 187 lõikest 1 võib kohalik omavalitsus oma avalikul parkimisalal kehtestada tasulise parkimise ala, mille piires parkimisel peab mootorsõidukijuht maksma parkimistasu mootorsõiduki, v.a selle haagis ja AM- ja A-kategooria mootorsõidukid.

Narva-Jõesuu Linnavolikogu kehtestas 21.03.2018 määrusega nr 30 "Parkimistasu" (edaspidi kord).  Parkimistasu ei pea tasuma mootorsõiduki haagise ja AM- ja A-kategooria sõiduki eest.

Nimetatud korra § 9 lõike 1 kohaselt teostab Narva-Jõesuu linnas parkimisjärelevalvet Menetlusteenistus oma teenistujate vahendusel. Parkimisjärelevalvet tegev teenistuja teeb viivistasu määramise otsuse liiklusseaduse § 188 sätestatud alustel, tingimustel ja korras, kui parkimistasu on tasumata.

Parkimistasu

Pileti nimetus

Pileti kehtivus

Pileti maksumus

M-parkimise kood

Pileti müügi periood

Pileti soodushind ja selle müügi periood

Päevapilet

1 päev, (ostupäeval)

 3 eurot

NJ

01.05. kuni 30.09.2019

Ei ole

Kuupilet

ostu hetkest 30 päeva, kuid mitte kauem kui 30.09.2018

30 eurot

NJKUU

01.05. kuni 01.09.2019

Ei ole

Hooajapilet

ostu hetkest 5 kuud, kuid mitte kauem kui 30.09.2018

100 eurot

NJSUVI

04.06 kuni 31.07.2019

 

Ei ole veel kehtestatud

 

Parkimispiletite müük

Parkimispiletit saab osta kahel moodusel:

1) mobiiltelefoni vahendusel (s.o M-parkimine) SMS sõnumit saates või 

2) parkimiskontrolörilt kaardimaksega tasudes. 

 

Pileti eest tasumine

1) M-parkimiseks tuleb saata SMS sõnum numbrile 1902. M-parkimisel tuleb kirjutada parkiva sõiduki reg.märgi number ja M-parkimise koodi, vastavalt sellele millist piletit soovite osta (vaata tabelist. SMS sõnumi õigesti saatmise järel saate tekstisõnumi kinnitusega, et auto on parkitud nimetatud parkimistsooni ja parkimise algusajaga. NB! Sõiduki numberi ja M-parkimise koodi vahele tuleb jätta tühik (näite: 457TMS NJSUVI). Juhul, kui tühikut sõiduki reg.märgi ja koodi vahele ei jäta, parkimispiletit Te ei saa. Valesti ostu sooritades, tuleb esitada muudatuste tegemiseks avaldus ning muutmisega seotud kulud kannab avaldaja.

2) Parkimiskontrolörilt pileti ostmiseks tuleb helistada telefoninumbrile 58557423, et täpsustada, kust te konkreetselt piirkonnas piletit osta saate, sest kontrolörid teostavad järelevalvet ja liiguvad piirkonnas ringi. Pileti eest tuleb tasuda maksekaardiga. Parkimiskontrolöril on endaga kaasas nutiterminal. Arve saamiseks tuleb Teil öelda parkimiskontrolörile enda e-posti aadress, kuhu arve automaatselt saadetakse.